Archiwum
 
 

rok szkolny 2013/2014

Informacje dla rodziców

Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego   

wychowawca: Małgorzata Pertkiewicz



Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sieradz w roku szkolnym 2014/2015.

Terminarz:

  1. 12.02.2014r. – 24.02.2014r. – przyjmowanie od rodziców i wprowadzanie do systemu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 w dotychczasowych placówkach  ( druk można pobrać w sekretariacie szkoły ).
  2. 3.03.2014r.- 31.03.2014r.- nabór, rejestracja i weryfikacja wniosków dzieci zapisywanych do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy.
  3. 3.03.2014r.- 11.04.2014r.- kontrola i weryfikacja złożonych wniosków.
  4. 25.04.2014r. godz. 12.00 – publikacja wyników naboru.
  5. 25.04.2014r.- 30.04.2014r.- potwierdzenie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji.
  6. 7.05.2014r. –ogłoszenie listy przyjętych dzieci.
  7. 8.05.2014r.- 29.08.2014r.- rekrutacja uzupełniająca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można:

  1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. (wniosek pdf 100KB)
  2. Pobrać wniosek w sekretariacie szkoły, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły .

Portal dla Rodziców: www.sieradz.przedszkola.vnabor.pl 


DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/15  
(plik pdf 95 KB)